لرزه نگارتصویری او کی ام

 لرزه نگارتصویری او کی ام

روش لرزه نگاری به علت قدرت نفوذ آن همیشه برای پیدا کردن نفت و آبهای عمیق زیر زمینی یکی از مطمئن ترین روشها ی مورد استفاده دانشمندان وشرکتهای بزرگ بوده است .
با استفاده از برگشت موجهای لرزه نگاری که با قدرت به درون زمین فرستاده میشود تصویری دقیق از زیر زمین ارائه میکند .
سادگی استفاده از آن و اندازه کوچک آن و در عین حال قدرت نفوذ و خطای کم آن این دستگاه را در ردیف یکی از بهترین دستگاه های گنج یابی قرار داده است .
این دستگاه موجی الکتریکی به قدرت 200 وات را به داخل زمین شلیک میکند و با برگشت آن به دستگاه میتواند حفره ها و تونل ها و اتاقک های زیر زمینی به علاوه گنج یا دقینه را تشخیص داده و آن را بر روی صفحه مانیتور نشان بدهد .
این دستگاه تا عمق 50 متر در زمین نفوذ میکند (بستگی به خاک و شرایط منطقه دارد) و حفره و تونل یا اتاقک و دفینه را تشخیص میدهد .

منبع : www.goldscanxp.com